• Stipendit Rotarysäätiöiltä
 • Rotarysäätiön toiminta-ajatus on maailman kansojen yhteisymmärryksen ja ystävyyden edistäminen tukemalla konkreettisia ja aktiivisia projekteja, jotka ovat yleishyödyllisiä, humanitäärisiä, pedagogisia tai muuten kannustavia.

  APURAHAT

  Apurahojen haku ja myöntäminen

  Yhden lukuvuoden apuraha

  Usean opintovuoden apuraha

  Kulttuuriapurahat

  MUUT OHJELMAT

  Opintoryhmävaihto (Group Study Exchange / GSE)

  Rotaryn rauhanedistämisohjelmat

  Kaksinkertaistavat erityisapurahat (Matching Grant)

  3H -toiminta (Health, Hunger and Humanity)

  PolioPlus -ohjelma

  APURAHAT

  Ns. hyvän tahdon lähettiläs -apurahat ovat opiskeluapurahoja, joiden määrään ja kohdentamiseen klubit ja piirit voivat vaikuttaa

  Apurahojen haku ja myöntäminen

  Esihakemusmenettely

  Keväällä julkaistaan lehti-ilmoitus haettavista apurahoista
   
  Hakemukset maaliskuun loppuun mennessä
   

  vakinaisen asuinpaikan rotaryklubille

  kotipaikkakunnan rotaryklubille

  piirin Rotarysäätiökomitean jäsenelle

 • Hakija voi itse ehdottaa maata ja oppilaitosta johon hakee

  Maassa oltava rotaryklubeja

  Rotarysäätiön hyväksyttävä ko. oppilaitos

  Hakija ei saa olla rotari eikä rotarin lähisukulainen

  Piirin stipenditoimikunta valitsee vapaamuotoisten hakemusten perusteella toiselle kierrokselle

  viralliset hakulomakkeet ja niiden liitteet

  Hakemukseen myös suositteleva rotaryklubi josta nimetään neuvonantaja

  Hakemukset 1. lokakuuta mennessä Evanstoniin

  Päätökset joulukuussa

  Yhden lukuvuoden apuraha

  Hakijan oltava vähintään 18-vuotias

  Hakijan tulee omata vähintään kahden vuoden korkeakouluopinnot tai työkokemus ammatissa

  Kattaa matkakustannukset ja opintokustannuksia 20 000 USD:iin asti

  Usean opintovuoden apuraha

  Hakijan oltava vähintään 18-vuotias

  Hakijan tulee omata vähintään kahden vuoden korkeakouluopinnot tai työkokemus ammatissa

  Voi olla kaksi tai kolmivuotinen

  Korvaa opintokustannuksia 10 000 USD:iin vuotta kohti

  Kulttuuriapurahat

  Hakijan oltava vähintään 18-vuotias

  Hakijan tulee omata vähintään kahden vuoden korkeakouluopinnot tai työkokemus ammatissa

  3 tai 6 kuukautta kestävään vieraankielen intensiiviseen harjoitteluun ja kulttuurin omaksumiseen

  Apuraha on 9 000 USD kolmen kuukauden ja 16 000 USD kuuden kuukauden opiskelua varten

  Hyväksyttäviä kieliä ovat

 • englanti

  ranska

  saksa

  italia

  japani

 • puola

  portugali

  venäjä

  espanja

  swahili

 •  

 • MUUT OHJELMAT

  Opintoryhmävaihto (Group Study Exchange / GSE)

  Nelihenkinen liike- ja ammattihenkilöistä muodostuvat ryhmät tekevät vastavuoroiset vierailut toiseen maahan 4-6 viikon ajaksi

  Tarkoitus antaa mahdollisuus tutustua

  Vieraaseen maahan
  Sen asukkaisiin
  Instituutioihin

  Pyritään järjestämään majoitus kohdemaan rotareiden kodeissa

  GSE-ryhmän mukana matkusta toimintaa valvova rotari

  Rotarisäätiö huolehtii matkakustannuksista

  Isäntäpiiri vastaa ylläpidosta

   Rotaryn rauhanedistämisohjelmat

  Seminaari- tai kongressikokonaisuuksia, jotka käsittelevät konfliktien laukaisutekijöitä ja joissa etsitään uusia keinoja rauhan edistämiseksi

  Kaksinkertaistavat erityisapurahat (Matching Grant)

  Rotarysäätiö tukee rotaryklubien tai rotarypiirien kansainvälisiä hyväntekeväisyysohjelmia summalla, joka vastaa klubin tai piirin omaa panostusta.

  Enimmäismäärä 50 000 USD

  Vähintään kahden eri maan yhteistyötä hankkeessa

  3H -toiminta (Health, Hunger and Humanity)

  Projektit liittyvät 1-3 vuoden kokonaisuuksiin

  Kehitetään kohdehenkilöiden taitoja ja kykyjä jatkuvan kehityksen varmistamiseksi

  PolioPlus -ohjelma

  Mittavin kaikista Rotarysäätiön hyväntekeväisyysohjelmista

  Tavoitteena poistaa polio maapallolta

  WHO ja UNICEF julistivat "vuosikymmenen suurimmaksi saavutukseksi terveyden hoidon alalla"